Õppeaine kuulub õppekavasse „Transport ja logistika“ ning on õppekava moodulite „Majandus ja juhtimine“ ning „Infosüsteemid logistikas“ integratiivne õppeaine, ühendades tervikuks kokku, rakendades ja võimaldades praktiseerida teistes nimetatud moodulite õppeainetes omandatud pädevusi.

Õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade ettevõtte toimimisest ettevõtja või ettevõtte juhi seisukohalt vaadatuna, erinevate ärifunktsioonide rollidest ja omavahelisest integreeritusest.

Samuti on õppeaine üheks oluliseks eesmärgiks võimaldada osalejatel praktiseerida äriotsuste langetamist reaalsuslähedases situatsioonis interaktiivse dünaamilise konkurentsipõhise ärisimulat-siooni abil.