Kursuse eesmärgiks on üliõpilastel Euroopas väljatöötatud infoühiskonna tundmise, arvuti kasutamise kvalifikatsiooni ja raudteeinseneri kutsestandardi kohase arvutikasutaja oskus-tunnistuse moodulite AO3-AO7 omandamine.