Kursuse eesmärgiks on anda vastavalt raudteeinseneri kutsestandardile kutsetöös vajalikud üldteadmised raudteedest ja selle seadusandlusest.