Ettevõttepraktika II eesmärgiks on tööalaste kogemuste ja oskuste omandamine, töötades raudtee-ettevõttes töölise või struktuuriüksuse juhi asetäitjana (abina).