Õppeaine üldeesmärgiks on anda üliõpilastele ülevaade erinevatest veoviisidest, nende valiku põhimõtetest, kaubavedude korraldamise põhialustest ja vedude korraldamise õiguslikest alustest.