Infrastruktuuri (teedeehituse) mudelpõhist lähenemisviit on aja jooksul püütud kirjeldada mitme erineva akronüümi või mõistega - Virtual Design and Construction - VDC (virtuaalne projekteerimine ja ehitamine) või siis Civil Information Management - CIM (tsiviilehitusinfo haldamine) ja need on endiselt kasutusel. Samas on ehitiste valdkonnas saanud samalaadse protsessi sünonüümiks Building Information Modeling - BIM (ehitusinfo mudel/modelleerimine), mistõttu see on muutunud vaata et sidesõnaks. Juhul kui soovitakse eraldi täpsustada, et ehitusinfo modelleerimisest räägitakse infrastruktuuri (teedeehituse) kontekstis, võib kohatada ka mõistet BIM for Infrastructure (BIM teedehituses) või lühendatult lihtsalt InfraBIM.

BIM muutis paradigmat või viisi, kuidas hooneid projekteeritakse/hallatakse ning nüüd on infrastruktuuri kord kätte jõudnud (õigem oleks öelda, et see käib juba mõnda aega täie hooga). See on muutmas infrastruktuuri projekti edastusviise ning valdamist. Piirideta parendamisvõimalust nähakse nii tootlikkuses, maksumuses kui infrastruktuuri projekteerimises, ehitamises ning varahalduses.

Vanad, iganenud töövõtted ei ole piisavad ning varsti pole nendega enam midagi peale hakata, kui valitsus, avalikkus ning erakapital saab aru BIMi võimalustest vähendada haldamiseks vajalikke kulusid tagamaks puudujääk projekti finantseeringus, et rahuldada üha kasvavat infrastruktuuri nõudlust.

Antud e-kursus käsitleb BIMi mõistet teedeehituse kontektstis nii teoorias kui praktikas. Lisaks põgusale BIMi protsesside lahti seletamisele, keskendutakse seejärel BIMi rakendamise aspektidele infrastruktuuri valdkonnas. E-kursus koosneb kokku seitsmest moodulist, millest kuus on väga praktilise iseloomuga, kus vaadeldakse nii ruumilist planeerimist (eskiisi loomist) mudelpõhises projekteerimises, selle ülekandmist põhiprojekti loomise tarkvarasse ja seejärel selle täpsemat arendamist kuni mahtude väljavõteteni, 4D/5D simulatsioonideni, vastuolude kontrolli (kokkulangevuse analüüside) loomiseni ja mõistagi projekti visualiseerimiseni / animeerimiseni ja projekti jagamise aspektidele avalikkuse, tellija ja teiste otsustajatega.

Kursus eeldab aktiivset e-kursusel osalemist (testid, foorumites osalemine, iseseisvad tööd jne). Kontakttunnid toimuvad vaid semestri esimestel nädalatel. Kursusele on ligipääs külalisena, kuid täiemahuliseks kursuse läbimiseks on vajalik õppeaine deklareerida (korraline tudeng ja/või TalTechis ka avatud ülikooli vahendusel). Kursusele registreerumise võtit jagatakse esimeses kontakttunnis.