Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised geodeetiliste võrkude rangetest tasandusmeetoditest.