Kursus annab ülevaate geosünteetidest, nende tootmisest ja kasutusvõimalustest teedeehituses ning sellega seonduvates valdkondades.