Kursuse eesmärgiks on elektri ja molekulaarfüüsika valdkonna põhiseaduste olemuse selgitamine koos rakenduste näidetega tehnika arengus.