Infotehnoloogia põhimõisted. Esitluste koostamise põhimõtted. Esitlustarkvara. Tekstitöötlus ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus. Andmeanalüüsi põhimõtted ja töövõtted.