"Kriitiline mõtlemine ja teaduslik maailmapilt" on üks osa ainest "Kommunikatsioon, koostöö ja kriitiline mõtlemine" HKE155