Kursuse eesmärgiks on luua võimalus kaubanduse kui olulise majandusharu olemuse mõistmiseks, kujundada oskus mõista, analüüsida ja tõlgendada kaubandusalaseid teadmisi muude erialaste oskuste looval integreerimisel.