Füüsika I kursuses käsitletakse mehaanika põhiseadusi.

Peamisteks teemadeks on kulg- kõver- ja pöördliikumise kinemaatika ja dünaamika. Perioodiline liikumine ehk võnkumine ja elastsed lained (e. heli) ja paar sõna ka hüdromehaanikast.

Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga ja kontrolltööga, kuhu pääsemiseks peavad olema tehtud ja kaitstud kõik laboratoorsed tööd.