E-õppe keskkond kaugõppele 2020. aasta sügisel aineosas "Kriitiline mõtlemine ja teaduslik maailmapilt" (aine "Kommunikatsioon, koostöö ja kriitiline mõtlemine" osa)