Kursuse eesmärgiks on ettevalmistada nii gümnaasiumi kui kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle järjepidevus õpingutes on katkenud, õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes.