Kursuse eesmärk on suurendada keeleteadlikkust, kujundada keelehoiakuid ja populariseerida head eesti kirjakeelt. Lisaks tutvustab kursus eesti keele registreid, pannes eriti rõhku korrektse teadusteksti kirjalikule koostamisele ja ka suulisele esitamisele.