Tehnomaterjalide praktikumi eesmärgiks on detailide valmistamise tehnoloogiate tundmaõppimine ja analüüs. Toimub materjalide mehaaniliste omadustega praktiline tutvumine ja metallide töötlemise lihtsamate põhioperatsioonide praktiseerimine.