Anda ülevaade kvaliteedijuhtimise arendamise võimalustest organisatsioonis lähutdes organisatsiooni küpsusest(organisatsiooni kultuur). Parendusvõimaluste identifitseerimine tervikorganisatsiooni tasandil, kvaliteedijuhtimise tööriistade tundmine. Parendusmetoodikate valik sõltuvalt probleemi olemusest, nende kasutamine projektide juhtimisel. Teadmiste kinnitamine läbi praktiliste harjutuste.