Õppeaine eesmärk on anda ülevaade tee-ehitustöödeks vajalike masinate kasutamisest ja nende tootlikkuse määramisest.