Eesmärgid: baasteadmised arvutigraafikas, vektorgraafikaprogrammi AutoCAD baasil. Kursus käsitleb arvutijoonestamise üldpõhimõtteid, lihtsate objektide loomise ja muutmise põhitehnikaid ning lihtsamate konstrueerimisvõtete kasutamist. Kursus hõlmab erinevate töörežiimide kasutamise, joonise näivkujutise suuruse muutmise ning objektide omaduste asetamise ja muutmise tehnikad.