Esitluste loomise põhimõtted ja esitluste koostamine. Dokumentide vormistamine ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus. Andmete analüüsi ja esitamise põhimõtted ja töövõtted.