Esitluste loomise põhimõtted ja esitluste koostamine. Tekstitöötlus ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus. Andmete analüüsi ja esitamise põhimõtted ja töövõtted.