Inglise keele kursus õpperühmale KTK11/12. Soovitav lühinimi: IngKTK11/21