Ainepunkte: 6,0 EAP
Maht tundides: 144
Sh auditoorne töö: 64, iseseisev töö: 80
Eeldusained: RKE 124, RKE119
Hindamisviis: A

Aine üldeesmärgid:
Kursuse eesmärgiks on esmaste teadmiste andmine masinaehituslike jooniste valmistamiseks kasutades masinaehituslikku joonestusprogrammi Solid Edge.