Juhtimise kursus annab ülevaate peamistest juhtimisteooriatest ning oskuse erinevaid probleemolukordi strateegiliselt ja loovalt lahendada.