Aine eesmärk

Aidata leida (kompromiss-)lahendusi tekkinud eetilistele konfliktidele või ära hoida võimalikke konfliktsituatsioone.

 

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

  • teadvustab eetilist ja ebaeetilist situatsiooni, oskab viimasele tähelepanu pöörata ning analüüsida ja lahendusi pakkuda.