Aine eesmärk

Anda ülevaade rahast, finantsinstitutsioonidest ja - turgudest sobiva finantsteenuse valimiseks.

Aine läbinud üliõpilane:

  • teab finantsinstitutsioonide funktsioone;
  • omab ülevaadet rahvusvaheliste arvelduste põhimõtetest;
  • rakendab süvateadmisi finantsvahenduse teenustest;
  • mõistab kindlustuse funktsioone ja liike.