Aine eesmärk

Üliõpilasel on teadmised finantsvahenduse olemusest, finantsinstrumentidest ja institutsioonidest ning  tunneb nende funktsioone ja teenuseid.

Aine läbinud üliõpilane:

  • tunneb euro ajaloolist teket ja arengut
  • teab pankade funktsioone ja rahvusvaheliste arvelduste põhimõtteid
  • valib olukorrast lähtuvalt sobivama finantsvahenduse teenuse
  • mõistab kindlustuse funktsioone ja liike