See Moodle kursus sisaldab õppematerjale ja kodutööde kirjeldusi, mis on osa teie õppekavajärgsest kursusest "Akadeemiline suhtlus inglise keeles". Lisaks Moodle kursusele toimub kontaktõpe 14 tunni ulatuses.