Tere tulemast personali koolituse ja arendamise kursusele!

Aine eesmärk on, et üliõpilasel on teadmised personali arendamisest ja koolitamisest ning oskused nende rakendamiseks.

Aine läbinud üliõpilane:

  • Selgitab personali arendamise ja koolituse eesmärke ning põhimõisteid.
  • Tunneb personali arendamise võtteid.
  • Seostab töökohustusi nende täitmiseks vajalike pädevustega.
  • Rakendab koolituse ja arendusega seonduvaid teoreetilisi käsitlusi koolitusprojekti koostamisel ja selle esitlemisel.

Edu õppimisel

Teie õppejõud

Heve Kirikal