Tere tulemast personalijuhtimise kursusele!

Kursuse läbinud üliõpilasel on teadmised personalijuhtimise olemusest, eesmärgist ja valdkondadest.

Õpiväljundid

Personalijuhtimise aine läbinud üliõpilane:

  • demonstreerib personalijuhtimise olemust, eesmärke ja personalijuhtimisega seotud põhimõisteid;
  • eristab personalijuhtimise valdkondi;
  • koostab tööjõu liikumise alusel tööjõuplaani ja arvutab tööjõu voolavuse määra;
  • sõnastab ametijuhendi koostisosi;
  • rakendab personali värbamise ja valiku meetodeid.