CAD-projekteerijate koolitusprogramm (200 tunnine). Kursuse läbinu oskab kasutada masinaehituslike jooniste, detailid ja koostude kolmemõõtmeliste mudelite valmistamiseks automatiseeritud joonestusprogrammi Solid Edge.