Kursus annab ülevaate ühe ja mitme muutuja funktsioonide diferentsiaal- ja integraalmeetoditest.