Aine eesmärk: kontoritarkvaraalaste teadmiste ja oskuste arendamine, et toetada õppijate toimetulekut õppetöös ja tööelus.