Koolituse käigus antakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi tehniliste jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja edastamiseks programmiga AutoCAD 2D.