Kursus annab ülevaate statistilise andmeanalüüsi meetoditest