Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele ettekujutust tee-ehitusmaterjalide üld- ja spetsiifilistest omadustest. Kursus haarab endasse ka materjalide katsetamise metoodikat ja sertifitseerimise põhimõtteid.