Kursuse eesmärgiks on tutvustada ühe muutuja funktsioonide diferentseerimise meetodeid ning nende põhiliste rakendustega, anda üliõpilastele lühiülevaade kahe muutuja funktsioonidest. Süvendada üliõpilase teadmisi ja oskusi ühe muutuja funktsioonide integreerimisest ja diferentsiaalvõrrandite lahendamisest ning nende rakendustest. Nimetatud matemaatika alusteadmised on hea inseneri ettevalmistuse lahutamatu osa ning on aluseks jätkamaks õpinguid magistriõppes. Üliõpilaste matemaatilise ja loogilise mõtlemisoskuse arendamine.