Geodeesia kursuse eesmärgiks on geodeesiaalaste põhiteadmiste andmine. Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest poolest. Teoreetiline pool käsitleb geodeesia põhimõisteid ja geodeesia seost teiste erialadega. Praktiline pool käsitleb geodeetilisi mõõtmisi, arvutusi, instrumente ja nende käsitlemist.