FIATA (Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvaheline Föderatsioon) diplomi baaskursus on Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt FIATA-s atesteeritud kursus, millise läbimisel väljastatakse rahvusvahelise ekspedeerija kompetentsi tunnustav rahvusvaheliselt tunnustatav diplom.

Kursus koosneb 13 moodulist ja sellele järgnevast diplomi e lõputööst.
Moodulites käsitletakse rahvusvahelise ekspedeerimispraktika ja teooria eroinevaid valdkondi.Iga moodul lõppeb arvestustesti või ülesandega
Moodulid on:
Moodul 01. ÜLDISED TEADMISED RAHVUSVAHELISEST EKSPEDEERIMISVALDKONNAST (GENERAL KNOWLEDGE OF THE FREIGHT FORWARDING INDUSTRY).
Moodul 02. LOGISTIKA ( LOGISTICS)
Moodul E 03. MERETRANSPORT ( SEA TRANSPORT (GENERAL))
Moodul 04. LENNUTRANSPORT (AIR TRANSPORT)
Moodul 05. RAUDTEETRANSPORT (RAIL TRANSPORT)
Moodul 06. MAANTEETRANSPORT (ROAD TRANSPORT)
Moodul 07. INTERMODAALNE –JA MULTIMODAALNE TRANSPORT (INTERMODAL AND MULTIMODAL TRANSPORT)
Moodul 08. LAONDUS JA JAOTUSVEOD (WAREHOUSING, STORAGE AND DISTRIBUTION)
Moodul 09. TOLLINDUS JA TOLLIPROTSEDUURID (CUSTOMS PROCEDURES)
Moodul 10.IT LAHENDUSED EKSPEDEERIMISVALDKONNAS (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHOLOGIES (ICT) IN FORWARDING)
Moodul 11. OHTLIKUD KAUBAD (DANGEROUS GOODS).
Moodul 12. RISKIDE HALDAMINE JA KINDLUSTUS (INSURANCE (RISK ADMINISTER IN FREIGHT FORWARDING INDUSTRY)).
Moodul 13. JULGEOLEK JA TURVALISUS TARNEAHELATES (SAFETY AND SECURITY)