Kursuse eesmärk on teadmiste ja oskuste andmine staatikas (õpetus konstruktsioonile mõjuvatest jõududest) ja tugevusõpetuses (arvutusmeetodid tüüpiliste konsruktsioonielementide piisava tugevuse ja jäikuse saa­vutamiseks).