Õppeaine üldeesmärgid: Süvendada õppijate teadmisi ja oskusi integreerimisest ja diferentsiaalvõrrandite lahendamisest ning nende rakendustest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus:

Määramata integraal:
- algfunktsioon ja määramata integraal
- muutujate vahetuse meetod
- ositi integreerimine
- ratsionaalsete murdude integreerimine
- irratsionaalsete funktsioonide integreerimine
Määratud integraal:
- määratud integraali mõiste, selle omadused
- määratud integraali arvutamine
- määratud integraali rakendusi
Diferentsiaalvõrrandid:
- diferentsiaalvõrrand ja tema lahend
- esimest järku diferentsiaalvõrrandid (eraldatud ja eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrandid, homogeensed diferentsiaalvõrrandid, lineaarsed diferentsiaalvõrrandid)