Kursuse eesmärk on üldistada orgaanilise keemia alaseid teadmisi ja siduda orgaaniliste ühendite põhiklasse looduslike kiududega. Oluline on mõista sünteetiliste kiudude valmistamise keemilist olemust.