Slaidikomplektid on koostatud analüütilise ja keskkonnakeemia ainekava põhiteemade kohta. Avavad valdkonna uurimisobjekti sisu ja olemuse.