Kursuse põhisisu avatakse orgaanilise keemia teoreetiliste seisukohtade ja eriala sidumisega. Esitatakse informatsioon orgaaniliste ainete ja organismide elutegevuse kohta.