Geodeetiliste instrumentide (teodoliidid, nivelliirid) kontrollimine ja justeerimine. Plaanilise ja kõrgusliku alusvõrgu rajamine. Maa-ala tahhümeetriline mõõdistamine. Maa-ala topograafilise plaani koostamine. Pinna nivelleerimine ja horisontaalide konstrueerimine. Projektpunktide väljamärkimine polaar- ja joonlõigete viisil. Projektkõrguste väljamärkimine.