Õpioskuste tõhustamise aruanne

Site: Tallinna Tehnikakõrgkooli Moodle
Course: Õppimine kõrgkoolis
Book: Õpioskuste tõhustamise aruanne
Printed by: Guest user
Date: Monday, 24 June 2024, 12:50 PM

Description

Kodutöö

Kodutöö - ÕPIOSKUSTE TÕHUSTAMISE ARUANNE

Nüüd on aeg kokkuvõtteid teha. Loe läbi juhend ja fikseeri töö esitamise tähtaeg. Juhendit samm-sammult järgides ja kursuse materjale ja eneseanalüüsi lehti sirvides kujunebki sinu õpioskuste tõhustamise aruanne. Kontrolli enne töö esitamist kindlasti üle, kas see vastab juhendi alguses toodud kriteeriumidele.

 JUHEND ÕPIOSKUSTE TÕHUSTAMISE ARUANDE KOOSTAMISEKS

 

Üliõpilane koostab "Õpioskuste tõhustamise aruande", mis vastab järgmistele kriteeriumitele:
   

Üliõpilane on

  • kirjeldanud oma arusaama õppimisest kõrgkoolis ning endast kui õppijast
  • välja toonud enda tugevused ja arendamisvõimalused oma õpiharjumustes, –hoiakutes ja -oskustes
  • põhjendanud valitud õpioskuste tõhustamise olulisust eneseanalüüsi põhjal
  • määratlenud vähemalt 3 õpitehnikat kuidas valitud õpioskusi tõhustada
  • kirjeldanud õpitehnikate rakendamist
  • määratlenud edasised tegevused oma õppimise tõhustamiseks.

 

Õpioskuste tõhustamise aruanne koosneb soovitavalt järgmistest osadest:

  1. Minu õpikäsitlus: mis on õppimine? milline olen õppijana? Mis on tugevusteks ja nõrkusteks minu õpihoiakutes ja -harjumustes?

Selle osa kirjutamisel saab kasutada erinevaid teste, mida kursuse käigus on tehtud. Testide kasutamine tähendab testi tulemuste seostamist sinu endaga. Kuidas üks või teine testi järeldus sinu õppimist soodustab või takistab.

Soovitav maht: kuni 1 lk

  1. Õpioskuste tõhustamise kava: kuidas hindan oma õpioskusi? Millised õpioskused on kõige kriitilisemad? Miks? Milliseid tehnikaid kavatsen kasutada õpioskuse tõhustamiseks?

Kava võid vormistada tabelina, kus on näiteks järgmised tulbad: õpioskus, põhjendus, õpitehnikad, mida kavatsen teha? Õpioskuse tõhustamiseks vali tehnikad kas kursuse lisamaterjalidest e-õppes või allikatest omal soovil.  Kui kasutad õpitehnikat, mille oled vabalt valinud, siis ära unusta sellele korrektselt viidata!

Soovitav maht: kuni 1 lk

  1. Õpioskuste tõhustamise raport: mida olen katsetanud õpioskuste tõhustamiseks? Kuidas see vastas esialgsele kavale? Mis mõjutas kava elluviimist? Millised on edasised tegevused?

Soovitav maht: kuni 1 lk

Kasulikku lugemist

Allen, D. Jõudluse kunst: et asjad saaksid tehtud. Väike Vanker, 2007

Arden, J.B Mälutreening võhikutele. Ersen, 2009

Beaver, D.  Õpi mängeldes. Sinisukk, 1999

Bragdon, A.D., Fellows, L. Harjutusi kogu ajule. Tammerraamat, 2010

Burnett, G. Õpime õppima. Studium, 2005

Christiani, A,  Scheelen, F.M. Arenda võimeid. Ilo, 2004

Fischer, R. Õpetame lapsi õppima. Atlex, 2004

Fischer, R. Õpetame lapsi mõtlema. Atlex, 2005

Grüning, C. Kiirlugemine. Eduka õppimise ja töötamise käsiraamat. Tea, 2011

Hindle, T. Kuidas teha ettekannet. Koolibri, 2000

Kidron, A. Kuidas ärksalt õppida? Mondo, 2008

Leppik, P. Õppimine on tõesti huvitav. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006

McMillan, K. Õppimine kõrgkoolis. Ttudengi käsiraamat. SA Archimedes, programm Primus, 2011

Peil, I. Õpime õppima. 2007

Pilli, E. Õppimisoskused. 2008

Pilli, T. jt. Avatult avalikust kõnest. Atlex, 2008

Saksakulm, T. Eksamid! Kuidas valmistuda ja edukalt sooritada. Ellervo, 2000