Rakendusmatemaatika II (RKE123) sügis 2023 - E. Safiulina
Mathematics

Kursuse eesmärgiks on tutvustada ühe muutuja funktsioonide diferentseerimise meetodeid ning nende põhiliste rakendustega, anda üliõpilastele lühiülevaade kahe muutuja funktsioonidest. Süvendada üliõpilase teadmisi ja oskusi ühe muutuja funktsioonide integreerimisest ja diferentsiaalvõrrandite lahendamisest ning nende rakendustest. Nimetatud matemaatika alusteadmised on hea inseneri ettevalmistuse lahutamatu osa ning on aluseks jätkamaks õpinguid magistriõppes. Üliõpilaste matemaatilise ja loogilise mõtlemisoskuse arendamine.

Sissejuhatus MatLabi (RKE135) - G. Tamberg
Mathematics

Antud kursuse eesmärk on anda ülevaade tarkvara paketi MatLab kasutusvaldkondadest.
Kursuse läbimisel omandatakse baasteadmised MatLabi  kasutamiseks rakendusliku sisuga ülesannete lahendamiseks.

Sissejuhatus MatLabi (RKE135), sessioonõpe 2023 sügis - G. Tamberg
Mathematics

Antud kursuse eesmärk on anda ülevaade tarkvara paketi MatLab kasutusvaldkondadest.
Kursuse läbimisel omandatakse baasteadmised MatLabi  kasutamiseks rakendusliku sisuga ülesannete lahendamiseks.

Statistika (RKE103) - N. Maksimova
Mathematics

Kursus annab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused statistiliste andmete töötlemiseks ning lihtsama andmeanalüüsi läbiviimiseks.

Statistika (RKE103) - V. Retšnoi
Mathematics

See kursus annab ülevaate statistilise andmeanalüüsi meetoditest