Course image Rakendusuuringute metoodika (TTK007)
Other

Kursusel antakse esmased teadmised teadustöö loogikast ja teadustöö protsessist. Kursuse raames käsitletakse uurimistöö aluseid, kavandamist, läbiviimist ja järelduste tegemist, keskendudes seejuures TTK-s teostatavatele rakendusuuringutele.