Kaasaegsed info- ja kommunikatsioonisüsteemid (2023/2024) - A. Ploom
Tootmine ja tootmiskorraldus

Aine eesmärgiks on anda ülevaade ettevõtetes kasutatavates info- ja kommunikatsioonisüsteemidest; info- ja kommunikatsiooni süsteemide (ERP) ülesehitusest ning nende seotusest tootmisprotsesside ülesehitusega; info- ja kommunikatsioonisüsteemide rakendamise põhimõtetest ettevõttes ning nõuetest kaasaegsele info- ja kommunikatsioonisüsteemidele.

Kulusäästliku (LEAN) tootmise alused KTK - R. Raid
Tootmine ja tootmiskorraldus

Aine eesmärk on anda vajalikke teadmisi ja oskusi kulusäästliku ja agiilse tootmiskorraldusest. Läbi praktiliste ülesannete näidata kulusäästliku mõtlemise (Lean) tööriistade tõhusu


Kvaliteedijuhtimine (RTK006) – A.Traumann
Tootmine ja tootmiskorraldus

Käesoleva aine raames õppija tutvub tervikliku kvaliteedijuhtimise mudeli (TQM) põhimõtete ja meetoditega. 


Puidu- ja mööblitööstuse tehnoloogia - J. Kers
Tootmine ja tootmiskorraldus

Tere tulemast kursusele "Puidu- ja mööblitööstuse tehnoloogia"!

Kursuse edukaks läbimiseks tuleb jälgida õpijuhises toodud, praktikumide aegu ja e-testide tähtaegu. Küsimused võib postitada foorumisse või saata e-mailiga:

Loengu õppejõud:

prof. Jaan Kers, jaan.kers@taltech.ee

vanemlektor Triinu Poltimäe, triinu.poltimae@taltech.ee

lektor Karmo Kiiman, õppejõud Märt Riistop

praktikumide õppejõud:

insener Silvi Treial, nooremteadur Percy Alao, prof. Jaan Kers, teadur Heikko Kallakas

 

Tekstiilitööstuse tehnoloogia (ÕMO331) - A. Traumann
Tootmine ja tootmiskorraldus

Ülevaade õmblustööstuse tootmisprotsessi ülesehitusest ning kasutatavatest tehnoloogiatest.

Tootmise korraldamine ja kvaliteedijuhtimine KÄJ2021
Tootmine ja tootmiskorraldus

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmisi ja oskusi tootmise korraldamise eesmärkidest,  erinevatest tasanditest ja nende saavutamiseks vajalikest tegevustest.