Course image Kaasaegsed info- ja kommunikatsioonisüsteemid (2023/2024) - A. Ploom
Tootmine ja tootmiskorraldus

Aine eesmärgiks on anda ülevaade ettevõtetes kasutatavates info- ja kommunikatsioonisüsteemidest; info- ja kommunikatsiooni süsteemide (ERP) ülesehitusest ning nende seotusest tootmisprotsesside ülesehitusega; info- ja kommunikatsioonisüsteemide rakendamise põhimõtetest ettevõttes ning nõuetest kaasaegsele info- ja kommunikatsioonisüsteemidele.

Course image Kulusäästliku (LEAN) tootmise alused KTK - R. Raid
Tootmine ja tootmiskorraldus

Aine eesmärk on anda vajalikke teadmisi ja oskusi kulusäästliku ja agiilse tootmiskorraldusest. Läbi praktiliste ülesannete näidata kulusäästliku mõtlemise (Lean) tööriistade tõhusu


Course image Kvaliteedijuhtimine (RTK006) – A.Traumann
Tootmine ja tootmiskorraldus

Käesoleva aine raames õppija tutvub tervikliku kvaliteedijuhtimise mudeli (TQM) põhimõtete ja meetoditega. 


Course image Puidu- ja mööblitööstuse tehnoloogia - J. Kers
Tootmine ja tootmiskorraldus

Tere tulemast kursusele "Puidu- ja mööblitööstuse tehnoloogia"!

Kursuse edukaks läbimiseks tuleb jälgida õpijuhises toodud, praktikumide aegu ja e-testide tähtaegu. Küsimused võib postitada foorumisse või saata e-mailiga:

Loengu õppejõud:

prof. Jaan Kers, jaan.kers@taltech.ee

vanemlektor Triinu Poltimäe, triinu.poltimae@taltech.ee

lektor Karmo Kiiman, õppejõud Märt Riistop

praktikumide õppejõud:

insener Silvi Treial, nooremteadur Percy Alao, prof. Jaan Kers, teadur Heikko Kallakas