Tehnoloogia II + projekt (EHO396) - A. Alt
Building Construction

Kursuse eesmärk on baasteadmiste andmine ehitustööde tehnoloogiast raketisetööde, armeerimistööde, betoonitööde, montaažitööde, katusetööde ja soojaisolatsioonitööde ning tööde kvaliteedi hindamise osas.

Tekla Structures
Building Construction

Arvutiprogrammi Tekla Structures baasõpe

Teraskonstruktsioonid (EHE016) - HE2021 ja KHE2021 - J. Jaanus
Building Construction

Teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalid. Terase põhilised füüsikalis-mehaanilised omadused. Terasprofiilid. Teraskonstruktsioonide arvutamise alused. Arvutus kande- ja kasutuspiirseisundis. Liited. Tulekaitse alused. Korrosioonikaitse alused. Ruumilise püsivuse tagamine. Terasest hoonekonstruktsioonid.