Course image Teraskonstruktsioonid (EHE016) - HE2021 ja KHE2021 - J. Jaanus
Building Construction

Teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalid. Terase põhilised füüsikalis-mehaanilised omadused. Terasprofiilid. Teraskonstruktsioonide arvutamise alused. Arvutus kande- ja kasutuspiirseisundis. Liited. Tulekaitse alused. Korrosioonikaitse alused. Ruumilise püsivuse tagamine. Terasest hoonekonstruktsioonid.